Seguretat en el treball

 Higiene  Ergonomia
Psicosociologia  Medicina del treball

 


 

 

 

 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL treballem per millorar la seguretat de les empreses i dels treballadors. 

Apliquem tot un conjunt de tècniques i procediments amb l’objectiu de detectar, eliminar o minimitzar el risc que es produeixi un accident de treball.

Els nostres tècnics detecten i avaluen els possibles riscos als quals poden estar exposats els treballadors, alhora que proposen les actuacions necessàries per aconseguir el millor entorn laboral.

 

 


 

 

 

 

 

botoinforcat