Serveis d’engenyeria

Projectes

A Previntegral desenvolupem projectes en l’àmbit de l’enginyeria, així com:

 • Tractament d’instal·lacions amb risc de legionel·losi, és a dir, actuem en la prevenció i el control d’instal·lacions amb sistemes de distribució d’aigua sanitària, equips de refredament, torres de refrigeració, condensadors, etc.
 • Redacció de projectes integrals en indústries, edificació i obra civil, eficiència energètica, tramitacions tècniques i mediambientals, etc.
 • Legalització d’instal·lacions: tèrmiques (calefacció i climatització), instal·lacions de gas, instal·lacions de productes petrolífers, instal·lacions de productes químics, aparells a pressió (compressors i calderins) i instal·lacions frigorífiques, entre d’altres.
 • Implantació/legalització d’activitats i llicències ambientals: noves, existents no legalitzades, ampliacions…

 

Seguretat alimentària.

A Previntegral també implementem sistemes APPCC/HACCP en diferents nivells:

 • Assessorament, redacció i implantació de sistemes APPCC/HACCP (prerequisits, anàlisi de perills i punts de control crític de l’activitat)
 • Implantació de manuals d’autocontrol i bona praxi
 • Auditories internes higienicosanitàries
 • Assessorament o elaboració d’etiquetatge i fitxes tècniques de productes elaborats
 • Implementació de sistemes de traçabilitat en la cadena alimentària i homologació de proveïdors
 • Formacions per implementar el sistema APPCC, com la manipulació d’aliments i la gestió d’al·lèrgens, entre d’altres
 • Curs de benestar animal en ramaderia, transport i escorxadors
 • Servei d’enginyeria a mida, en el qual adaptem les diferents necessitats dels clients, des de la definició fins a les certificacions finals