Empresa Saludable

Una empresa saludable és aquella que aconsegueix extreure el millor dels seus treballadors en tots els sentits, ajudant a desenvolupar les persones professionalment i personalment. 

Des de Previntegral us acompanyem i assessorem en tot el procés d'implantació del model d'organització saludable en la vostra organització.

Aquest model pretén ensenyar als treballadors com introduir hàbits saludables dins la seva vida quotidiana: adquirint bons hàbits d'alimentació, aprenent a gestionar l'estrès i les emocions, millorant el clima laboral, prevenint les lesions, cuidant la salut física i contribuint a un envelliment sostenible.

Els treballadors estan més motivats i milloren el benestar físic i mental i el clima laboral, a més de sentir-se cuidats i compromesos amb l’empresa.

organització saludable prevenció de riscos laborals

L'empresa saludable ajuda a optimitzar els recursos i millora el procés productiu de l'empresa, gràcies a la millora del benestar dels treballadors. 

Motius pels quals la teva empresa s’ha de convertir en organització saludable: 

Es calcula que l’empresa rep entre 3 i 6 euros de benefici per cada un que inverteix en accions saludables com a conseqüència de la reducció de l’absentisme, el creixement de la productivitat i el compromís dels treballadors.

empresa saludable beneficis organització saludable

  • La inversió en benestar i salut és altament rendible. Es calcula que els costos per absentisme o malalties són entre dos i sis vegades més elevats en empreses sense un pla de promoció de la salut.
  • Segons l’OMS, en la majoria dels països els problemes de salut relacionats amb la feina ocasionen pèrdues que van del 4 al 6% del PIB.
  • Una persona feliç és un 15% més productiva. Els treballadors feliços rendeixen més, tenen un 65% més d’energia i la seva vinculació amb l’empresa és més gran.
  • Les empreses que gestionen el canvi de la cultura preventiva aconsegueixen retenir el talent i el capital humà a les seves organitzacions, la qual cosa permet, alhora, un envelliment saludable.

Segons l’OMS, una Organització Saludable te quatre pilars bàsics on actua:

  1. Salut i seguretat de les persones de l’organització.
  2. Estil de vida.
  3. Cultura enfocada al benestar de l’organització.
  4. Compromís amb la comunitat.

L’objectiu de l’empresa saludable és millorar la salut dels treballadors, perquè, com afirma la Dra. Maria Neisa, directora del Departament de Salut Pública i Ambient de l’Organització Mundial de la Salut,la riquesa d’una empresa depèn de la salut dels seus treballadors.

VOLS SER UNA EMPRESA SALUDABLE? NO ESPERIS MÉS I DEMANA INFORMACIÓ. ARA MÉS QUE MAI.