Solucions Previntegral


A PREVINTEGRAL GROUP treballem per millorar la seguretat, la salut i el benestar de les persones i per aportar valor afegit a la gestió. És per això que oferim als nostres clients un servei diferent de manera integral, àgil, pròxima i de confiança.

Som un equip professional, amb àmplia experiència i amb l'objectiu de proporcionar solucions als nostres clients aportant valor afegit i una millora contínua en tots els projectes.

La qualitat no només s'aconsegueix fent correctament les coses a la primera, sinó també cal gestionar amb vocació de millora contínua. Les bones pràctiques en una empresa sempre passen per una correcta planificació i una implementació de mecanismes de control i millora.A Previntegral tenim un ampli ventall de serveis per aconseguir una empresa més robusta, ben estructurada i eficient:
 • CAE: Plataforma de coordinació d’activitats empresarials

 • Sistemes de gestió certificables, que ofereixen avantatges com: aplicar el cicle de millora contínua (planificar, executar, controlar i millorar), optimitzar i agilitzar els processos interns de l'organització i obtenir un reconeixement extern en forma de certificat

 • Qualitat: ISO 9001

 • Prevenció de riscs laborals: ISO 45001 (OHSAS 18001)

 • Seguretat alimentària: IFS, BRC i ISO 22000, GLOBALGAP, FOOD DEFENSE

 • Excel·lència: Model EFQM

Implementació de mecanismes de control i millora

La reflexió estratègica serveix per unificar visions sobre el camí que ha de seguir l'empresa, per tal d'adaptar-se a l'entorn i al context que l'opera:

 • Realització de plans estratègics
 • Implantació de quadres de comandament
 • Lideratge i habilitats directives
 • Coaching executiu
 • Formació de líders
 • Execució de presentacions en públic
Lideratge i habilitats directives

A Previntegral generem avantatges competitius gràcies a l’última tecnologia, que ofereix la implementació i programació d'eines informàtiques, programaris de gestió i aplicacions.

Tecnologia capdavantera

Oferim una modalitat d'assegurança exclusiva per als nostres clients que, en el cas de sinistres, l'asseguradora assumeix, de manera total o parcial, les despeses generades en la defensa o assessorament de l'assegurat, així com els honoraris dels advocats i/o professionals, les taxes, els procuradors, etc.

Aquesta modalitat serveix per garantir un assessorament i una representació de qualitat, en cas que a l'assegurat li reclamin responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals, com la imputació penal de l'empresari o requeriments d'inspecció de treball.

Assistència jurídica en prevenció de riscos laborals

Vols que t’ajudem en la prevenció de riscos laborals dels teus treballadors?

Omple i envia'ns el següent formulari i
t'atendrem tan aviat com ens sigui possible

Nom i cognoms
Tèlefon
Empresa
Email
Motiu
Enviar
Sense cap tipus de compromís
Ir a LinkedIn