Formació en prevenció de riscos laborals PRL

El capital humà de les empreses es l’actiu més important de les empreses, per això, a  Previntegral Group apostem per la formació. 

La nostra àrea de formació, Formintegral, és un centre formador acreditat i donem resposta a tota mena de necessitats formatives, tant a nivell de prevenció com a nivell de formació empresarial, per particulars i empreses.

Els nostres objectius en matèria de formació són:

  • Adaptar la formació a les necessitats del client.
  • Optimitzar els costos destinats a la formació.
  • Augmentar la competitivitat dels treballadors i, en conseqüència, de les empreses.
  • Impartir formacions professionals homologades i acreditades.

“La professionalitat ens dona confiança”

La nostra formació:

1- Formació a demanda. La formació a demanda respon a les necessitats específiques de les empreses, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de la formació dels mateixos treballadors, per tal de millorar les seves competències professionals.

2- Formacions sectorials acreditades. Donem resposta a les formacions establertes en diferents convenis sectorials.

  • TPC de la construcció
  • TPC del metall
  • TPC de la fusta i moble
  • TPC del vidre i la retolació
  • Sector Forestal
  • Sector Miner

3- Elaborem plans formatius a mida

Analitzem les necessitats de les empreses segons el seu sector i adaptem la formació a les seves necessitats.

Totes les nostres formacions poden ser bonificades.

Formació Bonificada: és una formació subvencionada que permet a les empreses proporcionar als seus treballadors formació relacionada amb l'activitat de l'empresa o lloc de treball. Aquesta formació és gratuïta per als treballadors i que suposa un cost mínim o 0 € a l'empresa, ja que és bonificable a les quotes de la seguretat social.

Les empreses disposen d'un crèdit anual per gastar en la formació de la seva plantilla.

Les nostres modalitats de formació

Per tal d'adaptar-nos a les diferents necessitat que presenten les empreses, FORMINTEGRAL ofereix diverses modalitats formatives:

1- Formació presencial

La formació presencial promou una comunicació directa entre el formador i els treballadors de l'empresa, de manera que es poden resoldre dubtes de manera immediata.

Es tracta d'un aprenentatge enriquidor gràcies a la interacció entre treballadors i formadors, de manera que es tracta d'un aprenentatge que garanteix una formació basada en l'experiència i en la participació activa del treballador en tot el procés d'aprenentatge. Oferim dues opcions:

A les nostres oficines. Amb els cursos que es programen anualment en els nostres centres als quals assisteixen treballadors de diferents empreses i també oferim la possibilitat de realitzar un curs específic per a una sola empresa.

Al centre de treball de l'empresa client. Els nostres professionals es traslladen als locals de l'empresa en la data i horari que s'acordi, per impartir la formació als treballadors en situ.

2- Presencial amb pràctiques (Teòric-pràctic)

La modalitat de formació presencial s'enriqueix en aquest cas amb una part de pràctiques de contingut teòric per facilitar l'aprenentatge a l'alumne.

3- Formació amb realitat Virtual  Novetat 2020

Aquesta modalitat de formació permet convertir a l’alumne amb el protagonista d’experiències virtuals en primera persona.

L'alumne entra a l'entorn virtual i interacciona amb la situació que es desenvolupa durant el contingut de la formació.

Viure una experiència 3D en primera persona permet avaluar els riscs dels llocs de treball així com els processos productius de manera conscient.

Comptar amb un personal altament capacitat, capaç de controlar qualsevol situació de risc i reaccionar davant els accidents laborals més greus és fonamental per a aquestes indústries. En aquest sentit no hi ha una millor manera per consciència i formar al personal que mitjançant l'ús de realitat virtual, ja que els permetrà participar en simulacions on la seguretat de la feina i els empleats es vegi compromès.

Aquest tipus de situacions imaginàries els permetrà als treballadors comprendre els riscos de la indústria, i els proveirà de les eines i coneixements necessaris per afrontar escenaris similars en el món real, educant-los pel que fa a les tècniques més efectives per a solucionar qualsevol problema que pugui presentar-se. Tot això amb l'avantatge d'un ambient segur i controlat que permetrà als treballadors dominar la seva àrea de treball.

4- Formació Online o Teleformació

A través del nostre campus FORMINTEGRAL l'alumne pot formar-se gestionant el seu temps, des de qualsevol lloc i amb qualsevol suport informàtic, (PC, mòbil , tablet... ) També permet l'accés a recursos en línia amb materials sonors i audiovisuals i el contacte entre alumnes mitjançant fòrums de discussió.

5- Formació a distància

Per a aquesta formació el treballador rep el material didàctic necessari per aprendre la matèria i té a la seva disposició un tutor amb el qual pot contactar per via telefònica o per correu electrònic.

Aquesta modalitat té com a avantatge la flexibilitat d'horaris que s'adapta totalment a la diversitat de l'alumnat.