Certificacions i auditories

Sistemes de gestió certificables, que ofereixen avantatges com: aplicar el cicle de millora contínua (planificar, executar, controlar i millorar), optimitzar i agilitzar els processos interns de l'organització i obtenir un reconeixement extern en forma de certificat.

  • Qualitat: ISO 9001
  • Prevenció de riscs laborals: ISO 45001 (OHSAS 18001)
  • Seguretat alimentària: IFS, BRC i ISO 22000, GLOBALGAP, FOOD DEFENSE
  • Excel·lència: Model EFQM