Prevenció de riscos laborals pel Sector de la industria i el Metall

 

El desembre del 2019 es publica el III Conveni Estatal del sector del Metall que aporta petites medicacions en matèria de formació en prevenció de riscos laborals.

Les novetats més destacades en l'àmbit de la formació que apareixen en el III Conveni del Metall són:

  • S’amplia el termini per formar tota la plantilla. Data límit: 1 d’octubre del 2021
  • És obligatori formar un mínim d’1/4 de la plantilla per any (l’anterior conveni exigia formar-ne 1/6 part cada semestre)
  • El reciclatge de la formació s’ha de realitzar cada 4 anys (l’anterior conveni establia cada 3 anys).
  • Les empreses han de facilitar als delegats de prevenció la formació de nivell bàsic de 50 hores
  • La comissió paritària ha de crear una taula de convalidacions per a les persones formades en formació professional i amb certificats de professionalitat
  • Les empreses amb conveni propi vigent signat abans del 19/06/2017 que s’haguessin exclòs del CEM mantindran aquesta exclusió fins a la finalització de la seva vigència temporal
  • S’unifiquen els oficis C5-Mecanització per arrencada de ferritja i el C6-Mecanització per abrasió