Prevenció de riscos per al sector de l’agricultura

A Previntegral tenim una llarga experiència en el sector agrari.

Oferim solucions concretes i específiques per al sector agrícola tenint en compte les seves característiques específiques, com estacionalitat, temporalitat, particularitats del personal habitualment contractat en aquest sector, treball amb maquinària pesant, ús de productes fitosanitaris i altres substàncies químiques, elevades exigències de caràcter físic, baix nivell de formació, etc., que comporten una gran varietat de riscos laborals als quals estan exposats els treballadors.

El sector agrari és un dels que té els índexs de sinistralitat més elevats, i amb la singularitat que en el desenvolupament de l’activitat hi ha un alt percentatge de treballadors temporals i que freqüentment hi col·laboren familiars.

Posem a disposició dels nostres clients elements creats específicament per als diferents sistemes de producció agrícola en funció de les característiques de l’explotació i el cultiu de cereals, fruites i hortalisses; pastures cultivades i farratges; fibres utilitzades per la indústria tèxtil; cultius energètics, etc.

A previntegral t’ajudarem a complir amb totes les obligacions de la Llei de prevenció de riscos laborals perquè puguis garantir la seguretat de la teva empresa i dels teus treballadors. 

Des de Previntegral col·laborem amb diferents gremis i associacions del sector, com Agroxarxa (Gremi Unió de Pagesos), Actel, Associació de Cambres de Fruita i Gremi Hortofructícula de Lleida.