Ergonomia

Seguretat Higiene 
Psicosociologia Medicina del treball

 


 

 

 

 

cometesA PREVINTEGRAL realitzem avaluacions específiques de riscos ergonòmics.

 

Realització d’avaluacions específiques de riscos ergonòmics (NIOSH, OWA, REBA, ERGO IBV, OCRA, etc.)  per integrar l'ergonomia a la seva empresa amb l’objectiu de disminuir els riscos d’aparició de lesions degudes a la manipulació manual de càrregues, postures forçades i/o moviments repetitius.

Disposem d’especialistes amb una àmplia experiència en la matèria, programaris de gestió i anàlisi específics per ajudar-los a prendre les millors decisions. 

  

 

 

 

 

 

 

botoinforcat