PREVENCIÓ DE RISCOS PER AUTÒNOMS

A Previntegral Grup t’oferim un servei integral de prevenció de riscos adaptat a les necessitats dels autònoms.  

Sóc autònom, com m’afecta la Llei de Prevenció de Riscos Laborals?

Per què he de contractar un servei de Prevenció de Riscos Laborals?

El servei de Prevenció de Riscos Laborals és obligatori per tal de complir els requisits de coordinació d’activitats empresarials que estableix l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, així com el RD 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article citat. 

Cas 1: Sóc autònom i tinc treballadors contractats...

Vostè és empresari en tots els efectes, i per tant, li seran aplicats tots els requisits establerts per  la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Cas 2: Sóc autònom, no tinc treballadors al meu càrrec, però comparteixo centre de treball amb altres treballadors | Sóc autònom, contractat/subcontractat per una altra empresa, per realitzar qualsevol obra o servei.

L’article 24 de la Llei 31/1995 mencionat anteriorment estableix l’obligació de cooperar que tenen els treballadors de dues o més empreses, i que desenvolupin activitats en un mateix centre de treball. Per tant, és rellevant que hi hagi una coordinació de les activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos. 

Cas 3: Soc autònom, no tinc treballadors al meu càrrec, no comparteixo centre de treball amb una altra empresa ni estic subcontractat per altres empreses...

En aquest cas no té la obligatorietat de contractar un servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Oferim servei de prevenció de riscos per autònoms a les províncies de: Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i Osca. Tenim 12 delegacions on prestem servei de prevenció de riscos,  reconeixements mèdics i cursos de formació de PRL. 

El nostre compromís es la teva protecció.

T'Ajudem en la teva prevenció? Demana informació a través del formulari 

Les dades personals seran tractades per atendre la seva sol.licitud i enviament informació sobre els nostres serveis, sota la responsabilitat de PREVINTEGRAL GRUP. Per informació detallada i drets de protecció de dades, veure la política de privacitat.