Proves Covid-19

Diagnostiquem ràpid. Evitem contagis.

Des de Previntegral Group t'ajudem a detectar els treballadors infectats i immunitzats perquè la teva activitat laboral no s'aturi.

T'oferim diferents proves per detectar la Covid-19 segons les teves necessitats:

Descarregar Taula comparativa Test Covid-19

PROVES DIAGNÒSTIQUES

PCR 

Precisa laboratori extern. Temps de resposta: 48-72h

És la prova diagnòstica de referència que detecta i confirma la presència o no de COVID-19 per infecció del virus SARS-CoV-2.

 • Detecta els gens del virus SARS-CoV-2 per tècnica de replicació del RNA del virus.
 • Té una alta especificitat i sensibilitat.
 • Detecta la presència del virus des dels primers dies de la infecció o contacte.

Està indicada:

 1. En els casos sospitosos o amb simptomatologia per a confirmar el diagnòstic.
 2. Per descartar la infecció quan es compleixen criteris de contacte estret (més de 15 minuts, sense mantenir distància de seguretat i sense mascareta).
 3. Quan l’estudi d’anticossos (test ràpid o serologia) mostra presència d’IgM (anticossos de fase aguda de la malaltia), per descartar o confirmar la infecció.
 • La mostra s’obté a partir d’un frotis de nasofaringe.
 • L’anàlisi és a càrrec d’un laboratori extern acreditat i homologat.
 • Es pot fer a les seves instal·lacions o a les nostres.

TEST RÀPID D'ANTÍGEN 

No precisa laboratori extern. Temps de resposta: 15 minuts

 • És una prova diagnòstica que permet detectar la presència de virus a nivell de la nasofaringe.
 • Te una sensibilitat del 98.2% i una especificitat >99% en treballadors simptomàtics amb ≤ 5 dies d’evolució, i del 93% si és abans dels 7 dies.

Esta indicada:

 1. En els casos sospitosos o amb simptomatologia per a confirmar el diagnòstic.
 2. Per descartar la infecció quan es compleixin criteris de contacte estret (més de 15 minuts, sense mantenir distància de seguretat i sense mascareta)
 3. En estudis de grups de risc o seleccionats.
 • La mostra s’obté a partir d’un frotis de nasofaringe.
 • Es pot fer a les seves instal·lacions o a les nostres.

DETECCIÓ D'ANTICOSSOS

Les tècniques de detecció d’anticossos, generats per l’organisme com a defensa davant de la infecció, tot i que no són proves diagnòstiques de la malaltia SARS-CoV-2, permeten millorar la classificació dels casos i prendre amb major seguretat, les mesures preventives adequades per a l’organització de l’empresa i dels seus treballadors.

SEROLOGIA -  Test Elisa

Precisa laboratori extern. Temps de resposta: 48-72h

 • Permet detectar els nivells (nombre o quantitat) d’immunoglobulines (IgM: fase aguda de la malaltia / IgG: malaltia passada, immunització o vacunació natural) que genera l’organisme quan és infectat pel virus.
 • La determinació requereix l’extracció d’un tub de sang d’una vena de la mà o del braç. El seu processament es fa en un laboratori extern. 
 • Permet detectar els treballadors que estan immunitzats i els possibles infectats, si han estat en contacte amb el virus els 7-8 dies previs (període finestra o temps que tarda l’organisme a respondre a la infecció).
 • Un laboratori extern, acreditat i homologat, analitza la mostra pel mètode serològic de referència (ELISA CIA).
 • Un resultat negatiu, en entorns de risc elevat, pot suposar fer controls posteriors per descartar el període finestra.
 • Davant la presència d’IgM, s’aconsella PCR per descartar o confirmar la infecció.
 • La presència d’IgG significa que s’ha passat la malaltia (immunització).

TEST RÀPID D'ANTICOSSOS

No precisa laboratori extern. Temps de resposta: 15 minuts

 • Es una anàlisi immunocromatogràfica que detecta de manera qualitativa (sí/no) la presència d’anticossos ( IgM/IgG) que genera l’organisme quan és infectat pel virus.
 • La prova consisteix en la realització d’una punxada al dit de la mà.
 • Permet detectar als treballadors infectats (presència de IgM) sempre que faci de 7 a 8 dies que han estat en contacte amb el virus (període finestra necessari per a que l’organisme generi els anticossos), i els que han passat la malaltia i estan immunitzats (IgG).
 • Si la IgM és positiva, s’aconsella PCR per descartar o confirmar la infecció.
 • Tenir la IgG positiva, significa que s’ha passat la malaltia (immunització).
 • Temps de resposta: 10-15 minuts.

 

La realització de totes aquestes proves diagnòstiques s’acompanya de:

 • Enquesta de simptomatologia a cada treballador (prèvia a la prova).
 • Signatura per part del treballador, del full de consentiment per realitzar la prova i per la cessió dels resultats a l’empresari.
 • Accions documentals per part dels sanitaris de l’equip de Vigilància de la Salut:
 1. Interpretació dels resultat, enviament de la documentació personalitzada a cada treballador, i elaboració d’un informe de resultats generals per l’empresari, amb la situació de cada treballador. El mateix dia de la prova sempre que sigui possible. 
 2. Els casos diagnosticats d’infecció per COVID-19 (PCR o test d’antigen) s’informen al moment del diagnòstic i els treballadors s’envien a casa per no posar en perill a la resta de treballadors. El mateix dia, i per correu electrònic, s’envia: un document per gestionar la baixa laboral amb el servei públic de salut, recomanacions per evitar el contagi dels convivents al seu domicili i altres mesures d’higiene. Es comunica al Servei d’Epidemiologia corresponent i es fa seguiment dels contactes estrets. Si no precisa ingrés hospitalari o està asimptomàtic, el treballador es podrà reincorporar a la feina a partir del dia 11 sense necessitat de repetir la prova diagnòstica. 
 3. Es fa recerca dels contactes estrets dels treballadors positius dins l’empresa, i es comuniquen al Servei d’Epidemiologia corresponent.
 4. Tots els contactes estrets són enviats al seu domicili durant un període de 10 dies, amb control de símptomes per si desenvolupen la malaltia. També en aquests casos s’envia un document per la gestió de la baixa mèdica a través del sistema públic de salut, les recomanacions per evitar el contagi dels convivents al seu domicili i altres mesures d’higiene. Si el treballador no té clínica, i és possible, pot fer teletreball des de casa sense necessitat de baixa laboral. 
 5. Els treballadors amb criteris d’immunització o protegits, també se’ls hi fa entrega d’un informe on queda certificat el seu estat. 
 6. Els treballadors amb resultat negatiu també reben per correu els resultats i les recomanacions per evitar la infecció. 

Previntegral Group, des de Vigilància de la Salut vol estar al costat de l’empresari i dels treballadors, per aclarir tots els dubtes que puguin sorgir i poder oferir la millor solució en tot moment.