TEST SEROLOGIA

  • Mostra sanguínia
  • Per saber si has passat el virus o si estes contagiat des de fa 7 dies. (presència d'anticossos).
  • Temps de resposta 48-72 h