banner noticies

Identificació de productes químics

01 febrer 2018

Identificació de productes químics

En molts llocs de treball es fan servir productes químics i alguns, per les seves característiques toxicològiques i fisicoquímiques, poden ser perillosos per a la salut o el medi ambient. També poden provocar incendis o explosions.

Es presenten en diverses formes: substàncies, mescles, gasos, líquids, sòlids... Es troben en diferents llocs de treball: en el transport, al magatzem, al taller, a l’oficina... Finalment, s’empren en diverses fases del procés productiu: com a matèria primera, com a nou producte comercialitzat, o bé com a residu.

Conèixer la perillositat d’aquests productes és imprescindible per avaluar els seus riscos i adoptar les mesures preventives adequades.

Com fer-ho?

  • Sol·licitar al proveïdor del producte químic la Fitxa de dades de seguretat.

La Llei 31/1995 estableix l'obligatorietat per part de l'empresari d'identificar i avaluar els riscos. En aquest sentit, és obligació de l'empresari facilitar aquesta informació al Servei de Prevenció.
Un cop disposi de totes les Fitxes de dades de seguretat dels productes químics que utilitza la seva empresa, complimenti el següent document i enviï'l al seu Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals:

 

 
Taula identificació productes químics
Document: Taula identificació productes químics
Faci clic per descarregar-se'l.