cursbanner

DEFENSA PERSONAL

La defensa personal fa referència a un conjunt de tècniques que tenen com a objectiu principal aturar o repel·lir una acció ofensiva que es porta a terme contra una altra persona o contra un mateix. Per poder aplicar aquesta disciplina de la manera adequada, s’han de conèixer les principals tècniques de defensa personal i les característiques de cadascuna.

 
botoinfook  botofitxa