cursbanner

BDA: BEFORE – DURING - BEFORE

BDA (Before During After) són les sigles an anglès d’abans, durant i després, que són precisament les parts de l’activitat formativa.

En una primera part, es descriu com les persones perceben els riscos i per què el factor humà representa gairebé el 100% de les causes dels accidents. En una segona part, un membre dels Bombers de la Generalitat ens explicarà les seves experiències personals en la realització de rescats. En una tercera part, un treballador que ha patit un accident ens en donarà el seu testimoni.

 
botoinfook  botofitxa