cursbanner

CONTENCIÓ MECÀNICA I SUBJECCIÓ DE PACIENTS

L’objectiu de la contenció és immobilitzar el pacient (de forma total o parcial) per evitar situacions que posin en risc la seva integritat física, la dels companys i la del seu entorn. La contenció mecànica s’ha d’entendre com un seguit de “mètodes extraordinaris, només tolerables davant d’aquelles situacions d’emergència que comportin una amenaça urgent o immediata per a la integritat física del pacient o de tercers, i que no puguin substituir-se per altres mitjans”. Si cal immobilització, el seguiment d’unes normes protocol·litzades serà de gran utilitat per al control de la situació.

 
botoinfook  botofitxa