cursbanner

MOBILITZACIÓ DE PACIENTS

Un dels principals riscos dels pacients en les transferències són les caigudes, una part de les quals es produeixen per una mala maniobra de mobilització del pacient. A més, una mobilització realitzada amb males pràctiques pot provocar lesions musculoesquelètiques al professional. La metodologia del curs és fonamentalment pràctica, ja que pretén l’adquisició de destresa tècnica per a la realització de les mobilitzacions; la demostració de les tècniques es porta a terme mitjançant una pràctica realitzada pel professor, i a continuació, l’alumnat repeteix les tècniques posant-se indistintament de cuidador i de pacient.

 
botoinfook  botofitxa