cursbanner

ATEX: ENTRENAMENT ESPECÍFIC PER PERSONES OPERATIVES RESPONSABLES

Formació específica per a treballs en atmosferes explosives prevista a la norma UNE-EN-60.079-14, 17 i 19.

 
botoinfook  botofitxa