cursbanner

ATEX: ENTRENAMENT ESPECÍFIC PER PERSONES OPERATIVES  

Formació específica per a treballs en atmosferes explosives previstes a la norma UNE-EN-60.079-14, 17 i 19.

 
botoinfook  botofitxa