cursbanner

SEGURETAT DE TREBALLS EN ATMOSFERA ATEX

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació en matèria preventiva en relació amb la realització segura de treballs en atmosferes explosives, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i l’annex II de l’RD 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de treball.

 
botoinfook  botofitxa