cursbanner

SEGURETAT EN TREBALLS LOTO (LOCK OUT/TAG OUT)

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació en matèria preventiva, en relació amb la realització segura de treballs de manteniment que impliquin desenergitzar instal·lacions, mitjançant procediments de consignació, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i reglaments relacionats amb aquests tipus de treballs.

 
botoinfook  botofitxa