cursbanner

SEGURETAT EN L’ÚS DE CARRETONS ELEVADORS

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació en matèria preventiva en la manipulació segura de carretons elevadors, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i l’article 5 del RD 1215/97 de disposicions mínimes de seguretat en l’ús d’ equips de treball.

 
botoinfook  botofitxa