cursbanner

SEGURETAT EN L’ÚS DE RETROEXCAVADORA

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors formació i informació en matèria preventiva en la manipulació segura de retroexcavadora, segons estableix l’article 19, de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i l’article 5, de l’RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l’ús d’equips de treball.

 
botoinfook  botofitxa