cursbanner

SEGURETAT EN L’ÚS DE PONTS GRUA

Aquest curs facilita als treballadors formació i informació en matèria preventiva en la manipulació segura de ponts grua, segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, i l’article 5 de l’RD 1215/97, de disposicions mínimes de seguretat en l’ús d’equips de treball.

 
botoinfook  botofitxa