cursbanner

FORMACIÓ EXIGIDA AL II CONVENI COL·LECTIU ESTATAL DE LA INDÚSTRIA, LA TECNOLOGIA I ELS SERVEIS DEL SECTOR DEL METALL

El II Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall estableix un sistema d’acreditació de la formació preventiva que han de rebre els treballadors del sector metall que treballen en àrees de producció i/o manteniment, oficines i amb funcions de direcció i nivell bàsic, i manté les formacions establertes en el primer conveni del metall per a treballadors que realitzaven feines en obres de construcció. Així mateix, s’estableix una formació de reciclatge que s’impartirà periòdicament cada 3 anys.

 
botoinfook  botofitxa