cursbanner

FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR FORESTAL

Segons estableix l’article 19 de la Llei 31/95, de prevenció de riscos laborals, els treballadors han de disposar de la formació teoricopràctica suficient per conèixer i evitar els riscos del seu lloc de treball. 

Així mateix, l’any 2006 va entrar en vigor la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la seguretat forestal, que exigia que les empreses que vulguin contractar o ser contractades acreditin la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestaven serveis a les obres i dels que exercien funcions directives. 

Aquesta formació, per a les empreses del sector forestal,  serà la contemplada a la Resolució EMO/634/2013.

 
botoinfook  botofitxa