cursbanner

FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DEL VIDRE I LA RETOLACIÓ (TPC)

L’any 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, que exigeix a les empreses que vulguin contractar o ser contractades acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels seus treballadors que prestin serveis a les obres i dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, per a les empreses del sector vidre, serà la que es preveu en el conveni col·lectiu per a les indústries extractives, de vidre i ceràmiques, i per al comerç exclusivista dels mateixos materials.

 
botoinfook  botofitxa