cursbanner

FORMACIÓ EXIGIDA EN EL SECTOR DE LA FUSTA I DEL MOBLE (TPC)

L’any 2006, va entrar en vigor la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, que exigeix a les empreses que vulguin contractar o ser contractades acreditar la formació en matèria de prevenció de riscos laborals dels treballadors que prestin serveis a les obres i dels que exerceixin funcions directives. Aquesta formació, per a les empreses del sector de la fusta i el moble, serà la que es preveu a l’acord sobre el reglament de la targeta professional de la construcció per al sector de la fusta i el moble.

 
botoinfook  botofitxa