Formació

 

El capital humà de les empreses es l’actiu més important de les empreses, per això, a Previntegral apostem per la formació. 

La nostra àrea de formació, FORMINTEGRAL, és un centre formador acreditat i donem resposta a tota mena de necessitats formatives, tant a nivell de prevenció com a nivell de formació empresarial, per particulars i empreses.

Els nostres objectius en matèria de formació són:

  • Adaptar la formació a les necessitats del client.
  • Optimitzar els costos destinats a la formació, gràcies al sistema de bonificacions de la Fundació tripartita.
  • Augmentar la competitivitat dels treballadors i, en conseqüència, de les empreses.
  • Ajudar a les empreses a complir la normativa en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

“La professionalitat ens dona confiança. Disposem de les millors homologacions”

Tipus de formacions :

1- Formació a demanda. La formació a demanda respon a les necessitats específiques de les empreses, amb l'objectiu d'incrementar la qualitat de la formació dels mateixos treballadors, per tal de millorar les seves competències professionals.

2- Formacions sectorials acreditades. Donem resposta a les formacions establertes en diferents convenis sectorials.

  • TPC de la construcció
  • TPC del metall
  • TPC de la fusta i moble
  • TPC del vidre i la retolació
  • Sector Forestal
  • Sector Miner

3- Elaborem plans formatius a mida

Analitzem les necessitats de les empreses segons el seu sector i adaptem la formació a les seves necessitats.

Totes les nostres formacions poden ser bonificades per la Fundació tripartita.

Formació Bonificada: és una formació subvencionada que permet a les empreses proporcionar als seus treballadors formació relacionada amb l'activitat de l'empresa o lloc de treball. Aquesta formació és gratuïta per als treballadors i que suposa un cost mínim o 0 € a l'empresa, ja que és bonificable a les quotes de la seguretat social.

Les empreses disposen d'un crèdit anual per gastar en la formació de la seva plantilla.

Les nostres modalitats de formació

Per tal d'adaptar-nos a les diferents necessitat que presenten les empreses, FORMINTEGRAL ofereix diverses modalitats formatives:

1- Formació presencial

La formació presencial promou una comunicació directa entre el formador i els treballadors de l'empresa, de manera que es poden resoldre dubtes de manera immediata.

Es tracta d'un aprenentatge enriquidor gràcies a la interacció entre treballadors i formadors, de manera que es tracta d'un aprenentatge que garanteix una formació basada en l'experiència i en la participació activa del treballador en tot el procés d'aprenentatge. Oferim dues opcions:

A les nostres oficines. Amb els cursos que es programen anualment en els nostres centres als quals assisteixen treballadors de diferents empreses i també oferim la possibilitat de realitzar un curs específic per a una sola empresa.

Al centre de treball de l'empresa client. Els nostres professionals es traslladen als locals de l'empresa en la data i horari que s'acordi, per impartir la formació als treballadors en situ.

2- Presencial amb pràctiques (Teòric-pràctic)

La modalitat de formació presencial s'enriqueix en aquest cas amb una part de pràctiques de contingut teòric per facilitar l'aprenentatge a l'alumne.

3- Formació amb realitat Virtual  Novetat 2020

Aquesta modalitat de formació permet convertir a l’alumne amb el protagonista d’experiències virtuals en primera persona.

Viure una experiència 3D ajuda a l’alumne a sentir sensacions com si fossin reals però  sense cap risc. Es un aprenentatge molt més ràpid i fàcil que ajudar a prendre consciència de la perillositat de les tasques que dur a terme.

Amb Formintengral disposaràs de tecnologia de última generació amb els models més avançats del mercat.

4- Formació Online o Teleformació

Aquesta formació és a través del nostre campus online “FORMINTEGRAL”on els alumnes poden gestionar el temps d’aprenentatge amb el suport dels nostres professionals en formació.

5- Formació a distància

Per a aquesta formació el treballador rep el material didàctic necessari per aprendre la matèria i té a la seva disposició un tutor amb el qual pot contactar per via telefònica o per correu electrònic.

* Aquesta formació no és bonificable per la Fundació Tripartita.