Calendari de formació

SECTOR FORESTAL- Formació per operadors d'equips manuals amb i sense motor

Dotar els treballadors de coneixements i mesures contra els riscos inherents a les activitats forestals, i prevenir o reduir la freqüència de les malalties professionals o dels accidents de treball mitjançant unes directrius pràctiques sobre:
a) les normes i els procediments de seguretat, en el marc nacional i en les diferents empreses i per a tots els treballadors, com a manera eficaç de donar a conèixer els requisits mínims a tots els interessats i per facilitar la planificació i l'organització del treball;
b) l'establiment d'un marc de consulta sobre la seguretat, la salut i el benestar per als qui creen els riscos, els que hi estan exposats més tard i els organismes responsables de la inspecció i l'execució de les normes i reglaments;
c) els requisits bàsics que regeixen la realització de les operacions forestals, a fi de reduir al mínim els riscos daccident o de malaltia;
d) un sistema de registre i comunicació dels accidents de treball, de les malalties professionals i dels esdeveniments perillosos, que permeti determinar en quina mesura es compleixen els requisits i/o quina és l'eficàcia de les mesures ja adoptades per millorar el nivell de seguretat i de salut;
e) un marc general per determinar les obligacions de les diferents organitzacions i individus que contribueixen conjuntament que s'adopti una actitud positiva davant de la seguretat i la salut.

Inscripció

Places disponibles: 13

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:21/04/2023

Fi del curs:29/04/2023

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)346.06€

Dies i horaris:21-04-2023 16:15h-20:00h
22-04-2023 08:00h-14:00h
28-04-2023 16:15h-20:00h
29-04-2023 08:00h-14:00h

Lloc:MUNTATGES I COBERTES DEL SOLSONES
P I Els Ametllers, PL Cosidores, 2 25280 SOLSONA

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)363.36€