Calendari de formació

Online: Nivell Bàsic de 50 hores

Formació en Nivell Bàsic 50 hores

Modalitat: Online/Teleformació

La durada de la formació és de 50 hores, a través del nostre campus web

Formació bonificada

Aclariment important: no es formació del conveni de la construcció o metall.

El curs bàsic en prevenció de riscos laborals prepara i habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic. Es tracta de dotar el treballador de les capacitats i habilitats necessàries per poder col·laborar en la gestió de la prevenció i protecció de riscos laborals, realitzant les funcions corresponent al nivell bàsic i sobre la base del contingut mínim del programa de formació per a l'exercici de les funcions de nivell bàsic dacord amb lAnnex IV del reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/9, de 17 de gener).

Dirigit a:

El curs s'adreça a empreses i persones que necessiten els coneixements bàsics sobre riscos laborals per desenvolupar o supervisar a l'àmbit del treball un conjunt d'activitats de prevenció.

Tot i que es tracta d'un curs recomanat per a tothom, tenen l'obligació de fer-ho totes aquelles persones que treballin en alguna de les activitats incloses a l'Annex I del RD 39/1997, de 7 de gener, i que assumeixin el paper de responsables de prevenció de riscos i salut laboral de nivell bàsic de lempresa.

Objectius:

Proporcionar a l'alumne els coneixements tècnics necessaris, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre, per al desenvolupament de les tasques i funcions especificades al RD39/97 i assignades al responsable de prevenció de riscos i salut laboral de nivell bàsic de l'empresa.

Inscripció

Places disponibles: 20

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:03/09/2024

Fi del curs:10/10/2024

Modalitat:Teleformació

Durada:50 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)254.10€

Dies i horaris:03/09/2024 - 10/10/2024

Lloc:Campus Previntegral Formació
https://campus.previntegralgroup.com/

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)266.20€