Control de la qualitat de l'aire en espais interiors per a contenir la transmissió de la Covid-19.

Una de les principals vies de transmissió de la Covid-19 és a través de l'aire que respirem.Les millors mesures per minimitzar-ho són la ventilació i la renovació de l'aire de l'interior dels edificis. Per a saber si un espai tancat està degudament ventilat, i per tant, si té risc de transmissió de la Covid-19, és important conèixer els nivells de concentració de gas CO2 de l'aire.

Previntegral li ofereix la possibilitat d'avaluar aquest nou risc mesurant els nivells de CO2 en les diferents dependències de les teves instal·lacions, i indicar les mesures correctives més adients per a:

  • Millorar la qualitat de l'aire.
  • Les condicions de treball.
  • Contenir la transmissió de la Covid-19.