Medicina del treball


Des de Previntegral, treballem per una medicina del treball de qualitat que aconsegueixi fomentar una feina més segura i eviti l'aparició de possibles malalties professionals. Per aquest motiu, disposem de CMPUSALUS, un centre format per un grup mèdic multidisciplinari amb un gran nombre de professionals experts en les diferents especialitats mèdiques, per tractar qualsevol incidència o patologia. També disposem de centres mèdics propis, unitats mòbils i laboratoris propis.

Medicina del treball

La salut i el benestar dels treballadors no només són importants per si mateixes, sinó que són factors imprescindibles i essencials per a la productivitat, competitivitat i sostenibilitat de les empreses.
A més del valor que té per si sola, la medicina del treball dóna sentit a la resta d'especialitats preventives.Particularitzem el servei tenint en compte cada persona i cada sensibilitat, aspecte que ens permet detectar qualsevol patologia, tant si deriva de la feina com de situacions externes.Planifiquem activitats anuals en medicina del treball

Realitzem reconeixements mèdics específics segons el lloc de treball

Realitzem proves específiques complementàries

Proposem i realitzem altres proves mèdiques preventives recomanables i creem un pla de salut específic per a cada empresa

Dissenyem protocols específics

Orientem als treballadors a través de l'educació sanitària, perquè modifiquin conductes, hàbits i costums perjudicials per a la salut.

Dissenyem i col·laborem en l’aplicació de programes de salut específics (tabac, sobrepès, risc cardiovascular...)

Duem a terme una atenció continuada i un seguiment de qualsevol estat de salut

Alertem sobre les possibles situacions de risc en aquells punts determinants de l'empresa, mitjançant tècniques epidemiològiquesLa medicina del treball està garantida amb la nostra branca de vigilància de la salut CMPUSALUS, formada per un grup mèdic multidisciplinari, que compta amb un gran nombre de professionals experts en les diferents
especialitats mèdiques per a tractar qualsevol incidència o patologia. A més, disposa de centres mèdics propis, unitats mòbils i laboratoris propis.

L'objectiu principal de la vigilància de la salut és la protecció de la salut, amb la finalitat de promoure la prevenció de malalties derivades del treball. Dins de l'àrea de vigilància de la salut, l'activitat més realitzada i coneguda és el reconeixement mèdic, atès que el seu contingut està detectat, valorat i ajustat als riscos inherents al lloc de treball.

Des de Previntegral apostem per totes aquelles proves que ens donen informació de possibles complicacions o malalties. Aquestes proves ens ajuden a fer campanyes de salut a les empreses amb la finalitat de millorar la salut dels treballadors.

Per poder dur a terme una prevenció integral, treballem en la creació de plans de salut basats en el procés de la promoció de la salut. Aquest procés permet que les persones incrementin el control sobre la seva salut i puguin millorar-la. Es tracta d'un concepte evolutiu que engloba estils de vida i altres factors socials, mediambientals i individuals que contribueixen a la salut.

Ser una organització saludable va més enllà del compliment de les obligacions legals que li pertanyen en matèria de seguretat i salut laboral. Per aquest motiu, des de Previntegral donem molta rellevància a aquest nou canvi d'expectatives dins del món de la prevenció. Apostem per aquest model d'organització on els treballadors es preocupen per la seva salut, fet que es tradueix en una font de beneficis per a l'organització.

Vols que t’ajudem en la prevenció de riscos laborals dels teus treballadors?

Omple i envia'ns el següent formulari i
t'atendrem tan aviat com ens sigui possible

Nom i cognoms
Tèlefon
Empresa
Email
Motiu
Enviar

La professionalitat ens dona confiança

Disposem de les millors certificacions i homologacions

*/?>