Pla Salut a Mida

Per poder dur a terme una prevenció integral, treballem en la creació de plans de salut basats en el procés de la promoció de la salut. Aquest procés permet que les persones incrementin el control sobre la seva salut i puguin millorar-la. Es tracta d'un concepte evolutiu que engloba estils de vida i altres factors socials, mediambientals i individuals que contribueixen a la salut.