Seguretat alimentària

Projectes

 


 

 

 

cometesPREVINTEGRAL, implementació de sistemes APPCC/HACCP.

 

• Assesorament, redacció, implantació de sistemes APPCC/HACCP (prerequisits, anàlisis de perills i punts de control crític de l’activitat)

• Implantació de manuals d’autocontrol, bones pràxis

• Auditories internes higienicosanitàries

• Assesorament o eleboració d’etiquetatge i fitxes tècniques de productes elaborats

• Implementació de sistemes de traçabilitat en la cadena alimenària i homologacio de proveïdors

• Formacions per implementar el sistema APPCC, de manipulació d’aliments, de gestió d'al.lèrgens...

• Curs de benestar animal en ramaderia, transport i escorxadors

• Oferim un servei d’enginyeria a mida en què adaptem les necessitats dels clients des de la definició fins a les certificacions finals

  

 

 

 

 

 

 

botoinforcat