Calendari de formació

Sector alimentari o agroalimentari: Manipulació d'aliments

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors la formació i la informació necessàries per garantir la seguretat i la qualitat dels aliments que manipulen segons estableix el reglament (CE) 852/2004. Ajuda a les empreses a poder complir la normativa nacional (RD 109/2010) que transfereix la responsabilitat de la formació en seguretat alimentària als operadors alimentaris.
Objectius:
Identificar riscos alimentaris i conèixer mesures per garantir la innocuïtat alimentària.
Millorar/corregir actituds, hàbits i comportaments a l'hora de manipular aliments.
Conèixer sistemes d'autocontrol (APPCC)

Inscripció

Places disponibles: 4

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:10/10/2022

Fi del curs:20/10/2022

Modalitat:Teleformació

Durada:8 hores

Preu per persona:74.71€

Dies i horaris:10/10/2022 - 20/10/2022

Lloc:Campus Previntegral Formació
https://campus.previntegralgroup.com/

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:78.65€