Calendari de formació

Sector alimentari o agroalimentari : Manipulació d'aliments per al sector de la restauració

Aquest curs té com a objectiu principal facilitar als treballadors la formació i la informació necessàries per garantir la seguretat i la qualitat dels aliments que manipulen segons estableix el Reglament (CE) 852/2004. Ajuda les empreses a poder complir la normativa nacional (RD 109/2010) que transfereix la responsabilitat de la formació en seguretat alimentària als operadors alimentaris. Dirigit a:

Treballadors/operaris
alimentaris als quals no s'hagi impartit aquesta formació

Treballadors/operaris
alimentaris que ja disposin d'una formació prèvia i que calgui reforçar les bones pràctiques d'higiene alimentària

Personal encarregat de portar a
cap activitats relatives al procediment APPCC Objectius:

Identificar
riscos alimentaris i conèixer mesures per garantir la innocuïtat alimentària

Millorar/corregir actituds,
hàbits i comportaments a l'hora de manipular aliments

Conéixer sistemes d'autocontrol
(APPCC)

Inscripció

Places disponibles: 20

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:19/10/2023

Fi del curs:19/10/2023

Modalitat:Presencial

Durada:5 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)123.42€

Dies i horaris:19/10/2023 15:00h - 20:00h

Lloc:Previntegral Lleida
Carrer Llorenç Agustí Claveria, 105 Edifici Entrevies Planta 2, oficines 2 i 3, 25191 Lleida

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)129.48€