Calendari de formació

Prevenció i seguretat a la feina (específic): Espais confinats

Formació en el qual es descriuen i analitzen els procediments de seguretat necessaris per entrar en espais confinats de tota mena. Es generen artificialment els espais confinats perquè l'alumne tingui el màxim nombre d'experiències. Disposa de tot el material necessari per al desenvolupament de pràctiques d'alta qualitat pedagògica: trípode de rescat i descens, equips de respiració autònoms i semiautònoms, equips de rescat, ventilació/extracció d'aire, detectors de 4 gasos…

 • Legislació i Normativa Aplicable.
 • Descripció i parts de sistema anticaigudes (El sistema ABCD de la feina en alçada).
 • Avaluació de Riscos i principis generals de l'acció preventiva.
 • Característiques dels Espais confinats.
 • Riscos generals dels Espais confinats.
 • Riscos específics dels Espais confinats.
 • Mesures preventives bàsiques.
 • Equips de protecció individual en Espais confinats.
 • Protocol d'entrada i actuacions en casos d'emergència.

CONTINGUT PRÀCTIC

 • Ascens i Descens mitjançant DISPOSITIU anticaigudes vertical acord A 353/2.
 • Ascens i Descens mitjançant DISPOSITIU anticaigudes retràctil acord A 361.
 • Ús d'ERA, sistemes d'escapament, màscares de filtres i detectors de gasos.
 • Instal·lació de trípode o similar acord A 795 classe B.
 • Rescat vertical mitjançant DISPOSITIU acord A 341.
 • Circuit en espai confinat vertical i horitzontal.

Per tal de realitzar la formació adequadament els inscrits han de dur els següents EPI's:  Arnes de seguretat, casc, calçat de seguretat, armilla reflectant i pantaló llarg

Inscripció

Places disponibles: 14

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:11/10/2023

Fi del curs:11/10/2023

Modalitat:Presencial

Durada:8 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)254.10€

Dies i horaris:11/10/2023  08:00h -- 16:00h

Lloc:Previntegral Igualada
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 36, 08700 Igualada, Barcelona

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)266.80€