Calendari de formació

Operadors de vehicles i maquinària de moviment de terres

La formació rebuda en el curs Operador de Vehicles i Maquinaries de Moviment de Terres permet a l'alumne adquirir els coneixements més importants corresponents als riscos inherents als vehicles i maquinària per al moviment de terres més utilitzat en la construcció, així com la seva utilització. El curs està dirigit a treballadors que exerceixen les seves funcions en el sector de la construcció.

Objectius:

  • Manipular de forma segura aquest tipus de màquines
  • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual necessaris durant el maneig
  • Identificar els riscos de l'entorn de la màquina
  • Conèixer els dispositius de seguretat de la màquina
  • Utilització, equips de treball i eines.
  • Conèixer els mecanismes per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu, tenint en compte la interferència d'activitats.
Inscripció

Places disponibles: 2

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:05/11/2021

Fi del curs:20/11/2021

Modalitat:Presencial

Durada:20 h

Preu per persona:328.75€

Dies i horaris:05/11/2021 15:00h - 19:00h
06/11/2021 08:00h - 14:00h
19/11/2021 15:00h - 19:00h
20/11/2021 08:00h - 14:00h

Lloc:Previntegral Binéfar
Carrer San Quílez, 10, 22500 Binéfar, Huesca

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€