Calendari de formació

Nivell bàsic

El curs s’adreça a empreses i persones que necessiten els coneixements bàsics sobre riscos laborals per desenvolupar o supervisar en l’àmbit del treball un conjunt d’activitats de prevencióProporcionar a l’alumne els coneixements tècnics necessaris, segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, de 8 de novembre, per al desenvolupament de les tasques i les funcions especificades en l’RD 39/97 i assignades al responsable de prevenció de riscos i salut laboral de nivell bàsic de l’empresa.

Inscripció

Places disponibles: 24

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:22/11/2021

Fi del curs:24/12/2021

Modalitat:Teleformació

Durada:50 hores

Preu per persona:217.80€

Dies i horaris: 22/11/2021- 24/12/2021
 

Lloc:Campus Previntegral Formació
https://campus.previntegralgroup.com/

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:242.00€