Calendari de formació

Maquinària (utilització d'equips): Seguretat en l'ús de plataformes mòbils de personal

Objectius:

 • Adquirir tots els coneixements i eines necessaris.
 • Manipular de forma segura aquest tipus de màquines.
 • Conèixer i utilitzar adequadament els equips de protecció individual necessaris durant el maneig.
 • Identificar els riscos de l'entorn de la màquina.
 • Conèixer els dispositius de seguretat de la màquina.
 • Definició dels treballs. Descripció dels procediments i processos assegurances de la feina de el lloc de treball.
 • Tècniques preventives específiques.
 • Aplicació de el pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.
 • Riscos específics i mesures preventives: La formació preventiva per als treballs d'operadors de plataforma elevadors incidirà, entre d'altres, en els següents riscos i les seves corresponents.
 • mesures preventives: Caigudes a diferent nivell. Caigudes a mateix nivell. Bolcada d'equip. Caiguda de materials sobre persones i / o béns. Cops contra objectes mòbils o immòbils. Atrapaments.
 • Contactes elèctrics.

Dirigit a:

 • Treballadors de nova incorporació o treballadors als que no s'hagi impartit aquesta formació específica.
 • Treballadors que ja disposin d'una formació prèvia, però als que cal reforçar qüestions importants referents a les bones pràctiques de seguretat amb l'ús d'aquests equips i corregir les pràctiques incorrectes.
Inscripció

Places disponibles: 6

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:06/05/2023

Fi del curs:06/05/2023

Modalitat:Presencial

Durada:6 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)242.00€

Dies i horaris:06/05/2023 de 08:00h a 14:00h

Lloc:Soldequip Alcoletge
PI. La Nora Carrer Democràcia, 8, 25660 Alcoletge, Lleida

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)254.10€