Calendari de formació

Manipulador d'aliments. Activitats auxiliars en la indústria alimentària

REGLAMENT (CE) NÚM. 852/2004 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 29 d'abril de 2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

A qui va dirigit:

Al personal que necessiti adquirir els coneixements, destreses i actituds necessàries per aplicar al seu lloc de treball un correcte comportament i les tècniques adequades d'higiene i sanitat alimentària en manipulació d'aliments, impedint la contaminació i prevenint possibles alteracions alimentàries en aquelles especialitats d'indústries alimentàries, Hostaleria i aquelles altres que necessiti pel seu exercici professional.

Objectius:

Aquest mòdul formatiu té com a objectiu general que a l'acabament l'alumne hagi adquirit els coneixements, destreses i actituds necessàries per aplicar al seu lloc de treball un comportament correcte i les tècniques adequades d'higiene i sanitat alimentària en manipulació d'aliments, per impedir-ne la contaminació i prevenir possibles alteracions alimentàries al Sector activitats auxiliars a la indústria alimentària.

Inscripció

Places disponibles: 20

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:10/10/2022

Fi del curs:31/10/2022

Modalitat:Teleformació

Durada:10 hores

Preu per persona:78.00€

Dies i horaris:10/10/2022  - 31/10/2022  

Lloc:Campus Formintegral
https://campus.formintegral.com/

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:82.50€