Calendari de formació

ITC Mines

* Operador de maquinaria de transport, camió i volquet en activitats extractives d'exterior
* Operador de maquinaria d'arrencada, càrrega, vials (activitats extractives d'exterior)
* Operador de manteniment mecànic i/o elèctric en activitats extractives a l'exterior.

Protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres, defineix com ¨Indústries extractives a cel obert o subterrànies: totes les indústries que realitzin alguna de les activitats següents:

D'extracció pròpiament dita de substàncies minerals a l'aire lliure o sota terra, fins i tot per dragatge.
De prospecció amb vista a aquesta extracció.
De preparació per a la venda de les matèries extretes, excloses les activitats de transformació de les substàncies esmentades.
De perforació o excavació de túnels o galeries, qualsevol que sigui la seva finalitat, sense perjudici del que disposa la normativa relativa a les condicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció

Inscripció

Places disponibles: 19

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:20/10/2023

Fi del curs:04/11/2023

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)393.85€

Dies i horaris:20/10/2023 16:00h - 20:00h
21/10/2023 08:00h - 14:00h
27/10/2023 16:00h - 20:00h
04/11/2023 08:00h - 14:00h

Lloc:Previntegral Central Mollerussa
PREVINTEGRAL CENTRAL | Avinguda de les Garrigues, 2, 25230 Mollerussa, Lleida, España

Formació bonificada

Preu per persona bonificada: (IVA inclòs)413.42€