Calendari de formació

Instal.lador d'elements de fusta i moble

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, en activitats d'instal·lació d'elements de fusteria i moble, pel que fa als riscos inherents a les mateixes, així com a les tècniques preventives específiques d'aplicació a la pròpia execució, així com als equips de treball utilitzats comunament.

Objectius:

• En funció de el lloc de treball, identificar quins equips de treball, components i tasques s'inclouen en el concepte de treballs d’instal·lacions de fusteria i moble.

• Reconèixer els riscos específics inherents a el lloc de treball així com conèixer les tècniques preventives específiques.

• Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància de el lloc de treball, del seu entorn i de l'emplaçament de los equips així com a planificar les tasques des d'un punt de vista preventiu.

• Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d'actuació.

• Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la seva unitat d'obra.

Inscripció

Places disponibles: 9

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:09/11/2021

Fi del curs:18/11/2021

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.75€

Dies i horaris:09-11-2021 de 15:00 h a 20:00 h
11-11-2021 de 15:00 h a 19:00 h
16-11-2021 de 15:00 h a 20:00 h
18-11-2021 de 15:00 h a 21:00 h

Lloc:Previntegral Barcelona
Carrer de Guitard, 44, 08014 Barcelona

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€