Calendari de formació

FLC Metall obra: Reciclatge fontaneria i climatització

Formar el treballador perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de "fontaneria i instal·lacions de climatització" que han de disposar els que desenvolupin activitats en les empreses emmarcades en l'àmbit d'aplicació de l'Annex IV del Tercer Conveni Col·lectiu Estatal d'Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall.

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici de fontaneria i climatització.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància de el lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
  • Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la unitat d'obra que desenvolupi.
  • Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.
Inscripció

Places disponibles: 16

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:07/10/2022

Fi del curs:07/10/2022

Modalitat:Presencial

Durada:4 hores

Preu per persona:103.46€

Dies i horaris:07-10-2022 15:30H - 19:30H

Lloc:Previntegral Mollerussa
Av. de la Pau, 53, 25230 Mollerussa, Lleida

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:108.90€