Calendari de formació

FLC Metall Obra: Fontaneria i climatització

SEGONS SENTÈNCIA 13/2022 DE L' AUDIÈNCIA NACIONAL, LES FORMACIONS DE PRL NO PODEN SER BONIFICABLES AMB EL CRÈDIT PER LA FORMACIÓ QUE TENEN LES EMPRESES


Formar el treballador perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de "fontaneria i instal·lacions de climatització" que han de disposar els que desenvolupin activitats en les empreses emmarcades en l'àmbit d'aplicació de l'Annex IV del Tercer Conveni Col·lectiu Estatal d'Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall.

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici de fontaneria i climatització.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància de el lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
  • Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la unitat d'obra que desenvolupi.
  • Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.
Inscripció

Places disponibles: 4

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:04/11/2023

Fi del curs:04/11/2023

Modalitat:Presencial

Durada:6 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)199.65€

Dies i horaris:04/11/2023 08:00h - 14:00h

Lloc:Previntegral Mollerussa
Av. de la Pau, 53, 25230 Mollerussa, Lleida