Calendari de formació

FLC Metall Obra: Electricitat, muntatge i mantenimient d'instal·lacions elèctriques d'alta i baixa tensió

Formació d'electricitat, muntatge i manteniment d'instal·lacions d'alta i baixa tensió, aquesta formació et permet desenvolupar projectes de xarxes elèctriques de baixa i alta tensió, centres de transformació i instal·lacions d'enllumenat exterior a partir d'un avantprojecte, projecte tipus o condicions donades, d'acord amb les especificacions, ordenances, normes i procediments establerts, assegurant així la qualitat i la seguretat de les instal·lacions i conservació mediambiental.

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte del ofici.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de tasques des de un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins son els drets i deures en matèria preventiva.
  • Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.

 

NOTA IMPORTANT:

A conseqüència d'una sentència judicial que estableix que la formació obligatòria de PRL no es pot bonificar, Previntegral ha decidit suspendre temporalment la prestació del servei de gestió de la bonificació en aquest tipus de cursos, per tal de garantir-ne la seguretat jurídica entitat i de les empreses.

Així mateix, recomanem que les empreses no es bonifiquin aquest tipus de formació, per tal de salvaguardar-ne la seguretat jurídica.

En aquesta sentència no es considera la formació PRL com una acció formativa adreçada a l'obtenció de la formació professional per a l'ocupació (qualificant), sinó que es tracta d'una formació que ve imposada de forma obligatòria per la legislació en aquesta matèria (llei de prevenció, convenis col·lectius, instruccions tècniques, ...), responsabilitat de l'empresari i que, per tant, ha de ser sufragada per aquest.

Això afecta directament la bonificació de totes les formacions PRL, que des d'aquest mateix moment deixen de ser tractades com a bonificables per Previntegral, ja que davant d'una possible inspecció de la Seguretat Social generaria reclamacions de l'import bonificat amb recàrrecs, interessos i sancions.

 

 

Inscripció

Places disponibles: 17

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:14/12/2022

Fi del curs:21/12/2022

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.75€

Dies i horaris:14/12/2022  16:30H-20:30H
15/12/2022  16:30H-20:30H
16/12/2022  16:30H-20:30H
20/12/2022  16:30H-20:30H
21/12/2022  16:30H-20:30H    

Lloc:Previntegral Lleida
Carrer Llorenç Agustí Claveria, 105 Edifici Entrevies Planta 2, oficines 2 i 3, 25191 Lleida