Calendari de formació

FLC Metal obra: Fontaneria i climatització

Formar el treballador perquè adquireixi els coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals de l'ofici de "fontaneria i instal·lacions de climatització" que han de disposar els que desenvolupin activitats en les empreses emmarcades en l'àmbit d'aplicació de l'Annex IV del Tercer Conveni Col·lectiu Estatal d'Indústria, la Tecnologia i els Serveis del Sector del Metall.

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici de fontaneria i climatització.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància de el lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
  • Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la unitat d'obra que desenvolupi.

Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació

Inscripció

Places disponibles: 14

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:07/10/2022

Fi del curs:15/10/2022

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.75€

Dies i horaris:07/10/2022 15:30H-19:30H
08/10/2022 08:00H-14:00H
14/10/2022 15:30H-19:30H
15/10/2022 08:00H-14:00H

Lloc:Previntegral Igualada
Passeig Mossén Jacint Verdaguer, 36, 08700 Igualada, Barcelona

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€