Calendari de formació

FLC Construcció: Pintura

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici de pintura.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
  • Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la unitat d'obra que desenvolupi.
  • Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.
Inscripció

Places disponibles: 10

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:20/10/2023

Fi del curs:18/11/2023

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona: (IVA inclòs)346.06€

Dies i horaris:20/10/2023 15:30h - 20:00h
21/10/2023 08:00h - 13:00h
27/10/2023 15:30h - 20:00h
18/11/2023 08:00h - 14:00h

Lloc:Hotel Vielha
crta Gausach s/n