Calendari de formació

FLC Construcció: Pintura

Objectius:

  • Saber identificar quines activitats, sistemes d'execució, materials i equips de treball s'inclouen en el concepte de l'ofici de pintura.
  • Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d'obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
  • Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  • Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
  • Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.
  • Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la unitat d'obra que desenvolupi.
  • Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d'aplicació.
Inscripció

Places disponibles: 7

Si les places estan esgotades demana'ns pressupost

Demanar Pressupost

Inici de curs:23/09/2022

Fi del curs:08/10/2022

Modalitat:Presencial

Durada:20 hores

Preu per persona:328.74€

Dies i horaris:23/09/2022: 16:30h -- 20:30h
24/09/2022: 09:00h -- 13:00h
30/09/2022: 15:30h -- 20:30h
08/10/2022: 08:00h -- 14:00h 

Lloc:Previntegral Lleida
Carrer Llorenç Agustí Claveria, 105 Edifici Entrevies Planta 2, oficines 2 i 3, 25191 Lleida

Formació bonificada

Preu per persona bonificada:346.06€